കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ചെമ്പനോടയിൽ കായാക്കിംഗ് ടീം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശീലനത്തിനെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പട്ടത്. അപകടത്തിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. മറ്റ് മൂന്ന് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 
    
സ്ഥിരമായി കയാക്കിം​ഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ചെമ്പനോട. കയാക്കിംഗിനായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ ദിവസവും എത്തിച്ചേരാറുള്ളതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.