പലർക്കും പല നിറങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം. ചിലർക്ക് മഞ്ഞ്, ചിലർക്ക് ചുവപ്പ്,ചിലർക്ക് കറുപ്പ് അങ്ങനെ പലരും പലതരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വസ്ത്രം എടുത്താലും ഇഷ്ടനിറം നോക്കിയെ പലരും വാങ്ങാറുള്ളൂ.വാഹനമായാലും അങ്ങനെ തന്നെ.  ചിലർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടനിറം കൂടുതൽ പോസ്റ്റിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്നു. ഒരാളുടെ  ഇഷ്ടനിറം അറിഞ്ഞാൽ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. എല്ലാ നിറങ്ങൾക്കും നിരവധി അർഥങ്ങളും ഭാവങ്ങളുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടനിറം ഏതാണ്.

നീല നിറമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

നീലനിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വളരെ വിശാല ഹൃദയത്തിനുടമയായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. നീല നിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും സഹായം ചെയ്യാൻ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നവരാകും. പൊതുവെ അലസരാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർഥതയോടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നു രണ്ടു തവണ ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. നീല നിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കലാകാരന്മാരും കലാസ്വാദകരുമായിരിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.

പച്ച നിറമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

പ്രകൃതിയുടെ നിറമാണല്ലോ പച്ചനിറം. പച്ചനിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പൊതുവെ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളവരായിരിക്കും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്നവരായിരിക്കും .ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ഇവർ ഊർജസ്വലരും സമാധാനപ്രിയരുമായിരിക്കും. ആർഭാടങ്ങളോട് താൽപര്യം കുറഞ്ഞവരാണ്. പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അതീവ താൽപ്പര്യം കാണിക്കും.

ചുവപ്പ് നിറമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

ചുവപ്പ് നിറം  ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിശ്ചയദാർഷ്ട്യമുള്ളവരും ഊർജസ്വലരും ആധിപത്യ സ്വഭാവവുമുള്ളവരായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന ഇവർ  ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരായിരിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇക്കൂട്ടർ സുഖലോലുപർ ആയിരിക്കും. ഏതു കാര്യത്തെയും  മത്സരബുദ്ധിയോടെ സമീപിക്കുന്നവരാണ് ചുവപ്പ് നിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. 

വെള്ള നിറമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

ശാന്തതയുടെ പ്രതീകമാണ് വെള്ള നിറം. ലാളിത്യവും വിനയവും നന്മയും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും വെള്ള നിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ .ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ തൽപര്യമുള്ളവരായിരിക്കും ഇവർ.  മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും . 

കറുപ്പ് നിറമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

കറുപ്പ് നിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മനോധൈര്യം കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും. രഹസ്യസ്വഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ സമൂഹത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ തൽപര്യം കാണിക്കുന്നവരാകും. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുമെങ്കിലും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരാണ്  . കലാഹൃദയമുള്ളവരാണ് .ആത്മാർഥ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും  കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. 

വയലറ്റ് നിറമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

വയലറ്റ് നിറം ഇഷ്ടമുള്ളവർ കലാപരമായി കഴിവുകൾ കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. ആകർഷകമായ സംസാരം ഇവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കു വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ  ഭക്ഷണപ്രിയരുമായിരിക്കും. എപ്പോഴും പോസ്റ്റിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്നവരാണ്. 

പിങ്ക് നിറമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

പിങ്ക് നിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദയാലുക്കളും സ്നേഹമുള്ളവരുമായിരിക്കും. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നിരീക്ഷണ പാടവം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇവര്‍ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം അളക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് . ലജ്ജാശീലമില്ലാത്തവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ.പണം ധാരാളം ചെലവാക്കുന്നവരാകും ഇവർ. 

മഞ്ഞ നിറമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

 മഞ്ഞ നിറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പുതിയകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവരാകും. വിട്ടുവീഴ്ച്ചമനോഭാവം ഉള്ളവരാകും ഇവർ. മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ താൽപര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. സാഹസിക പ്രിയരാണ് ഇവർ.