ലൈംഗിക താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ആളുകള്‍ തിരഞ്ഞതിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട്  പ്രമുഖ പോണ്‍ വെബ്‌സൈറ്റായ പോണ്‍ ഹബ്ബ്. പോണ്‍ ഹബ്ബിന്‍റെ 2019 വര്‍ഷത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ തിരഞ്ഞത് 'റിയലിസ്റ്റിക് ' വീഡിയോകളാണത്രേ ( അമെച്ച്വര്‍).

പ്രൊഫഷണലി എടുക്കുന്ന പോണ്‍ വീഡിയോകള്‍ കാണാനുള്ള ആളുകളുടെ താല്‍പര്യം കുറഞ്ഞുവെന്ന് സാരം. മറിച്ച് യഥാര്‍ത്ഥമായ സെക്സ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന വീഡിയോകള്‍ (amature) ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 

അതിനാല്‍ പോണ്‍ താരങ്ങളുടെ മൂല്യം കുറയുന്നതായാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 4200 കോടി ആളുകളാണ് ഈ  വര്‍ഷം ഇതുവരെ പോണ്‍ ഹബ്ബ് സന്ദര്‍ശിച്ചത് എന്നും ഇവര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. 

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏറ്റവും അധികം ആളുകള്‍ പോണ്‍ഹബ്ബ് സന്ദര്‍ശിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇത്തവണ ഇന്ത്യ പട്ടികയില്‍ 15-ാം സ്ഥാനത്താണ്. രാജ്യത്ത് പോണ്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇന്ത്യയിലെ പോണ്‍ നിരോധനം വന്‍ നഷ്ടമാണ് പോണ്‍ഹബ്ബിന് വരുത്തിവെച്ചത്. ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ് വഴി സൈറ്റ് സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഫോണിലൂടെയുള്ള കാഴ്ച കാരുടെ എണ്ണം കൂടി.