ഇരട്ടയാർ തുളസിപ്പാറ ചെന്നാക്കുന്നേൽ അനൂപ്‌ - സോണിയ ദമ്പതികളുടെ മകൾ അലീന (ഒന്നര വയസ്സ്) യുടെ മരണ ത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നത്.