തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 70 പേര്‍ക്കാണ് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 220 പേർ രോഗമുക്തരായി. കണക്കുകൾ പൂർണമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും തലസ്ഥാനത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നൂറിന് താഴെ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എട്ടുപേർ വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെയാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 62 പേർക്ക് ഇന്ന് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായപ്പോൾ മൂന്നുപേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

1. കാരോട് അയിര സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
2. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
3. തൈക്കാട് മേട്ടുക്കട സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
4. ചെങ്കല്‍ പിരായമ്മൂട് സ്വദേശിനി(67), സമ്പര്‍ക്കം.
5. പെരിങ്ങമ്മല ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
6. മണക്കാട് സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
7. ബാലരാമപുരം നന്നംകുഴി സ്വദേശിനി(50), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
8. പേട്ട സ്വദേശിനി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
9. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
10. കരളിക്കോണം സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
11. കോട്ടയം സ്വദേശിനി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
12. നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(36), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
13. പാറശ്ശാല മടവിള സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
14. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
15. വാതിയറക്കോണം പളുകല്‍ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
16. പട്ടം ചിത്രാനഗര്‍ സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
17. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
18. കരിമണല്‍ സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
19. പുല്ലുവിള പുതിയതുറ സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
20. പുല്ലുവിള പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
21. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
22. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
23. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
24. പൂന്തുറ സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
25. മണക്കാട് ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
26. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
27. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
28. കണ്ടല അരുമല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
29. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
30. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
31. പൂന്തുറ ആലുകാട് സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
32. മണക്കാട് സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
33. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
34. പൂന്തുറ ആലുകാട് സ്വദേശി(33), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
35. പൂന്തുറ ആലുകാട് സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
36. വള്ളക്കടവ് കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(34), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
37. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
38. പൂവത്തൂര്‍ സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
39. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
40. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
41. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
42. മലയിന്‍കീഴ് തച്ചോട്ടുകാവ് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
43. കോടംതുരുത്ത് കുത്തിയതോട് സ്വദേശിനി(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
44. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 45 വയസുള്ള സ്ത്രീ. (കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.)
45. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
46. പെരിങ്കുന്നം സ്വദേശി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
47. തട്ടത്തുമല സ്വദേശിനി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
48. പാറശ്ശാല അപ്പത്തുവിള സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
49. തളിയല്‍ സ്വദേശിനി(45), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
50. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(54), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
51. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
52. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
53. ചാല സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
54. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
55. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
56. വെളിയം സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
57. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(73), സമ്പര്‍ക്കം.
58. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
59. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
60. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
61. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
62. കാക്കവിള കുന്നിയോട് സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
63. പഴകുറ്റി സ്വദേശി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
64. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
65. ബാലരാമപുരം തെക്കേക്കുളം സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
66. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
67. നിലമാമൂട് സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
68. കിളിമാനൂര്‍ മൂര്‍ത്തികാവ് സ്വദേശിനി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
69. കമലേശ്വരം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
70. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.