മലപ്പുറം: എല്‍പി സ്കൂള്‍ അധ്യപക തസ്തികയുടെ ചുരുക്കപട്ടികയില്‍, ഒഴിവുകള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ പിഎസ്സി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് പരാതി. മറ്റ് ജില്ലകളിലെല്ലാം ഒഴിവുകളുടെ അഞ്ചിരട്ടി പേരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. എന്നാൽ, പിഎസ്സി മലപ്പുറത്ത് ഈ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം.