ക്‌സൈസ് നികുതി വരവില്‍ രാജ്യത്ത് വന്‍ കുതിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 48 ശതമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയാണ് എക്സൈസ് നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടായത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നവംബർ ഇതുവരെയുളള കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമമായ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും നികുതിയിൽ നിന്നുളള വരുമാനമാണ് കൂടിയത്. 2020 ഏപ്രില്‍-നവംബര്‍ കാലയളവിൽ 1,96,342 കോടിയാണ് എക്‌സൈസ് നികുതി ലഭിച്ചത്. 2019ല്‍ സമാന കാലയളവില്‍ 1,32,899 കോടി ആയിരുന്നു നികുതി വരവ്.

രാജ്യത്തെ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിൽപ്പന കുറവായിരുന്നെങ്കിലും എക്സൈസ് തീരുവ ഉയർത്തിയതാണ് ഇത്രയധികം നികുതി വരുമാനം ഖജനാവിലേക്ക് എത്താനിടയാക്കിയത്. കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് (സിജിഎ) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരമുളള വിവരങ്ങളാണിത്.

കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയ എട്ട് മാസത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമായ ഡീസലിന്റെ വിൽപ്പനയിൽ വൻ ഇടിവാണുണ്ടായത്. പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ ഡീസലിന് 10 ദശലക്ഷം ടൺ കുറവ് വിൽപ്പനയാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത്. 

ഓയിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുളള പെട്രോളിയം പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് സെല്ലിന്റെ (പിപിഎസി) കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020 ഏപ്രിൽ-നവംബർ കാലയളവിൽ ഡീസൽ വിൽപ്പന 44.9 ദശലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു.

പെട്രോൾ ഉപഭോഗവും 17.4 ദശലക്ഷം ടണ്ണായും കുറഞ്ഞു, 2019 ഏപ്രിൽ-നവംബർ കാലയളവിൽ വിൽപ്പന 20.4 ദശലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നവെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) 2017 ൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനുശേഷം മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ബാധകമാണെങ്കിലും, എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങളും പ്രകൃതിവാതകവും ജിഎസ്ടിയുടെ പരിധിയിലല്ല. കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന എക്സൈസ് തീരുവയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് പോകുന്ന വാറ്റും വിൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച്, മെയ് മാസങ്ങളിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനുമുള്ള നികുതിയിൽ റെക്കോർഡ് വർധനവാണ് എക്സൈസ് തീരുവയിലുണ്ടായതെന്ന് വ്യവസായ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

പെട്രോളിന് എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 13 രൂപയും ഡീസലിന് രണ്ട് തവണകളിലായി ലിറ്ററിന് 16 രൂപയും ഉയർത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര അസംസ്കൃത എണ്ണവില രണ്ട് ദശകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പെട്രോളിന് എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 32.98 രൂപയായും ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 31.83 രൂപയായും ഉയർന്നു.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (ഏപ്രിൽ 2019 മുതൽ 2020 മാർച്ച് വരെ) എക്സൈസ് തീരുവ ഇനത്തിലെ വരുമാനം ആകെ 2,39,599 കോടി രൂപയാണെന്ന് സിജിഎ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവയിൽ 39 ശതമാനം പെട്രോളും 42.5 ശതമാനം ഡീസലുമാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. പ്രാദേശിക വിൽപ്പന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റും കൂടി പരി​ഗണിച്ചാൽ വിലയിലെ നികുതിയുടെ സ്വാധീനം ചില്ലറ നിരക്കിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ്.

2014 ൽ എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ പെട്രോളിന് എക്സൈസ് നികുതി ലിറ്ററിന് 9.48 രൂപയായിരുന്നു, ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 3.56 രൂപയായിരുന്നു. ആഗോള എണ്ണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും, സർക്കാർ 2014 നവംബറിനും 2016 ജനുവരിയ്ക്കും ഇടയിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും എക്സൈസ് തീരുവ ഒമ്പത് തവണ ഉയർത്തിയിരുന്നു. പെട്രോൾ നിരക്കിന്റെ തീരുവ ലിറ്ററിന് 11.77 രൂപയും ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 13.47 രൂപയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 

എക്സൈസ് തീരുവ 2017 ഒക്ടോബറിൽ രണ്ട് രൂപയും ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം 1.50 രൂപയും സർക്കാർ കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, 2019 ജൂലൈയിൽ ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ എക്സൈസ് തീരുവ ഉയർത്തി. 2020 മാർച്ചിൽ വീണ്ടും ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ വീതം എക്സൈസ് തീരുവ ഉയർത്തി. ആ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ സർക്കാർ പെട്രോളിന് എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 10 രൂപയും ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 13 രൂപയും ഉയർത്തി.

ക്രൂഡിന്റെ അടിസ്ഥാന എക്സൈസ് തീരുവ അത്ര പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇത് എടിഎഫിന്റെ പരസ്യ മൂല്യം (മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം) 11 ശതമാനവും കംപ്രസ്സുചെയ്ത പ്രകൃതിവാതകത്തിന് 14 ശതമാനവുമാണ്. 

ഏപ്രിൽ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ നികുതി വരുമാനം 45.5 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 688,430 കോടി രൂപയായി. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെ) സർക്കാർ 16.35 ലക്ഷം രൂപ നികുതി വരുമാനം ബജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് മോപ്പ്-അപ്പ് 35 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 185,699 കോടി രൂപയിലും ആദായനികുതി പിരിവ് 12 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 235,038 കോടി രൂപയിലാണെന്നും സിജിഎ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.