മുംബൈ: മാർച്ച് 5 ന് ഐ‌പി‌ഒ അവസാനിച്ചതോടെ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇനി എസ്ബിഐ കാര്‍ഡ്സിന്‍റെ ഓഹരി അലോട്ട്മെന്‍റിലേക്കാണ്. വിപണിയിൽ ഇടിവുണ്ടായിട്ടും, സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി വിൽപ്പനയിൽ എസ്‌ബി‌ഐ കാർഡുകൾക്ക് അനുകൂലമായ വികാരമാണ് നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്നുണ്ടായത്. നിങ്ങൾ ഐ‌പി‌ഒയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയവരാണെങ്കില്‍, ഐ‌പി‌ഒയുടെ രജിസ്ട്രാറായ ഇൻ‌ടൈം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ നില പരിശോധിക്കാം. 

ഓഹരി അലോട്ട്മെന്‍റ് സംബന്ധിച്ച് ബുധനാഴ്ച തീരുമാനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബി‌എസ്‌ഇ, എൻ‌എസ്‌ഇ എന്നിവയിലെ ലിസ്റ്റിംഗ് മാർച്ച് 16 ന് നടത്താനാണ് കമ്പനി ആലോചിക്കുന്നത്. 

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് വിതരണക്കാരായ എസ്‌ബി‌ഐ കാർഡ്സിന് 225 കോടി ഓഹരികൾക്കായി ലേലം വിളിച്ചു. സ്ഥാപനേതര നിക്ഷേപകരുടെ വിഭാഗത്തില്‍ 45 ഇരട്ടിയും റീട്ടെയിൽ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകരുടെ വിഭാഗത്തില്‍ 2.5 ഇരട്ടിയും വരിക്കാരായി. 

എസ്‌ബി‌ഐ കാർഡുകളുടെ ₹ 10,000 കോടി ഐ‌പി‌ഒ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണ കമ്പനികളില്‍ ആദ്യത്തേതും ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒയുമാണ്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഭയന്ന് ആഗോള ധനവിപണിയിൽ പ്രതിസന്ധി ശക്തമായ സമയത്താണ് മാർച്ച് 2 ന് എസ്ബിഐ കാര്‍ഡ്സ് ഐപിഒ ആരംഭിച്ചത്.