മുംബൈ: റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണ്ണറായി വിരാള്‍ വി ആചാര്യയെ നിയമിച്ചുഅമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് സര്‍വകലാശാലയിലെ  സ്റ്റേണ്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ബിസിനസ്സ് വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകനാണ് വിരാള്‍ ആചാര്യ. നിലവില്‍ ആര്‍ ബി ഐ അക്കാദമിയുടെ ഉപദേശക സമിതി അംഗമാണ് ആചാര്യ. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്കാണ് നിയമനം.നാല്  ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണ്ണര്‍മാരാണ് ആര്‍ ബി ഐക്കുള്ളത്.