12,000 രൂപയ്ക്കോ അതിന് താഴെയോ ഉള്ള ഫോണ്‍ വാങ്ങുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ തന്ന അനവധി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ എത്തും. ഇപ്പോള്‍ 16 എംപി ക്യാമറയും ഫുള്‍ എച്ച്ഡി പ്ലസ് സ്ക്രീനും ഒക്കെയുള്ള ഫോണുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ വിലയില്‍ വാങ്ങുവാന്‍ സാധിക്കും. ഇപ്പോള്‍ വിപണിയില്‍ കിട്ടുന്ന മികച്ച പത്ത് ഫോണുകള്‍ പരിശോധിക്കാം.

1.ഷവോമി റെഡ്മീ വൈ 3

6.26 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. സ്നാപ് ഡ്രാഗണ്‍ 632 പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 12 എംപി+2എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 32 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 4000 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 3ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 9000 വില നിലവാരത്തില്‍ ഈ ഫോണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

2. റിയല്‍ മീ 3

6.22 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. മീഡിയടെക് പി70  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 13 എംപി+2എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 13 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 4230 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 3ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 9000 വില നിലവാരത്തില്‍ ഈ ഫോണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

3. അസ്യൂസ് സെന്‍ഫോണ്‍ മാക്സ് പ്രോ എം1

5.99 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ എസ്ഡിഎം 636  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 13 എംപി+5എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 8 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 5000 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 4 ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 

4. റിയല്‍ മീ യു1

6.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. Helio P70  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 13 എംപി+2എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 25 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 3500 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 4 ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 10000 വില നിലവാരത്തില്‍ ഈ ഫോണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

5. സാംസങ്ങ് ഗ്യാലക്സി എം10 

6.2 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. Exynos 7870  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 13 എംപി+5എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 5 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 3400 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 3 ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 7999 വില നിലവാരത്തില്‍ ഈ ഫോണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

6. അസ്യൂസ് സെന്‍ഫോണ്‍ മാക്സ് എം2

6.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. Snapdragon 632  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 13 എംപി+2എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 8 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 4000 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 3 ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 7999 വില നിലവാരത്തില്‍ ഈ ഫോണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

7. റിയല്‍ മീ 2

6.2 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. Snapdragon 450  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 13 എംപി+2എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 8 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 4230 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 3 ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 10000 വില നിലവാരത്തില്‍ ഈ ഫോണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

8. നോക്കിയ 5.1

5.5 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. MediaTek MT6755S  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 16 എംപി ക്യാമറ പിന്നിലുണ്ട്. 8 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 3000 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 2 ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 8000-10000 വില നിലവാരത്തില്‍ ഈ ഫോണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

9. ഹോണര്‍ 10 ലൈറ്റ്

6.21 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. Hisilicon Kirin 710  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 13 എംപി+2എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 24 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ. 3400 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 4 ജിബിയാണ് റാം ശേഷി. 

10. റെഡ്മീ നോട്ട് 7

6.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീന്‍ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. Qualcomm Snapdragon 660  പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന്‍റെ ശേഷി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 12 എംപി+2എംപി ഇരട്ട ക്യാമറ സംവിധാനം പിന്നിലുണ്ട്. 13 എംപിയാണ് മുന്നിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറ.  4000 എംഎഎച്ചാണ് ബാറ്ററി ശേഷി 4 ജിബിയാണ് റാം ശേഷി.