കാഠ്‌മണ്ഡു: ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ 1500 മീറ്ററിൽ മലയാളി അത്‌ലറ്റ് പി യു ചിത്രക്ക് വെങ്കലം. ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ വെള്ളി നേടി. ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ശ്രീലങ്കൻ താരത്തിനാണ് സ്വർണം. പുരുഷ വിഭാഗം 1500 മീറ്ററില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അജോയ് കുമാര്‍ സ്വര്‍ണം സ്വന്തമാക്കിയതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.