റിയാദ്: ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ ക്ലാസുകളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ admission.tc.fees@iisriyadh.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0500727066 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.