പത്തനംതിട്ട: തിരുവാഭരണഘോഷയാത്ര ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തി. ശബരിമലയിലും പുല്‍മേട്ടിലും വന്‍ഭക്തജനതിരക്ക്.