ശ്രീഹരിക്കോട്ട: സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റിവച്ച ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്‍റെ വിക്ഷേപണം ഉച്ചക്ക് 2.43ന് നടക്കും. വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള 20 മണിക്കൂർ കൗണ്ട്‍ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ലോഞ്ച് റിഹേഴ്സൽ ഇന്നലെ രാത്രി പൂർത്തിയായി. ഈ ചന്ദ്രയാന്‍ ദൗത്യത്തിലൂടെ ഐഎസ്ആര്‍ഒ പര്യവേഷണം നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്‍റെ  ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലാണ് അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച ചില സൂചനകള്‍ നല്‍കാന്‍ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിലൂടെ സാധിക്കും. സൗരയൂഥ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ചും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഭൂമിയുടെ ഏര ഉപഗ്രഹത്തിന് സാധിച്ചേക്കും. ചന്ദ്രന്‍റെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള ശാസ്ത്ര അനുമാനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ചന്ദ്രന്‍റെ ഉത്ഭവവും പരിണാമവും കണ്ടെത്തുന്നതിന് ചന്ദ്ര ഉപരിതല ഘടനയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിന്‍റെ വിപുലമായ മാപ്പിംഗ് ആവശ്യമാണ്. അതിന് പറ്റിയ ഇടം ദക്ഷിണധ്രുവം തന്നെയാണ്

ചന്ദ്രയാൻ -1 കണ്ടെത്തിയ ജല തന്മാത്രകൾക്കുള്ള തെളിവുകൾക്ക്, ഉപരിതലത്തിൽ, ഉപരിതലത്തിന് താഴെയും, ചന്ദ്രനിലെ ജലത്തിന്‍റെ ഉത്ഭവത്തെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താന്‍ ചന്ദ്ര എക്സോഫിയറിലുമുള്ള ജല തന്മാത്രകളുടെ വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതിന് പറ്റിയ ഇടം ദക്ഷിണധ്രുവം തന്നെ.

ചന്ദ്ര ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്,  ചന്ദ്ര ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം നിഴലിൽ അവശേഷിക്കുന്നു, ഉത്തരധ്രുവത്തേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥിരമായി നിഴൽ വീണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.കൂടാതെ, ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവ തണുത്ത കൊക്കകളാണ്. ഇവയില്‍ ജലസാന്നിധ്യ സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ്.