മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം; കരളിനെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇവ ശീലമാക്കാം

fatty liver
Aug 6, 2019, 8:40 PM IST

മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം; കരളിനെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇവ ശീലമാക്കാം

Video Top Stories