സ്റ്റാറ്റിക് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്

മാസ് ഗെയ്ൻ \\- തടി വെക്കൽ

മാസ് ഗെയ്ൻ : തടി വെക്കൽ : കലോറിയും പ്രോട്ടീനും കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചും കൃത്യമായ വ്യായാമം ചെയ്തും നമ്മുടെ പേശികൾ പെരുപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് വേണ്ടതിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് ഈ മാസ് ഗെയ്ൻ നേടിയെടുക്കുന്നത്.

ഫാറ്റ് ലോസ് \\- കട്ടിങ്ങ്

ഫാറ്റ് ലോസ് അഥവാ കട്ടിങ്ങ് : ശരീര പരിപാലനത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രമകരവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിക്കവാറും പേർക്ക് പഥ്യമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കാര്യമായി കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുകയും, അതേസമയം മസിലുകൾ അതേപടി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇത്.

മെയിന്റനൻസ് : ശക്തി കൂട്ടൽ

നിലനിർത്തൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കാര്യമായി മാറാതെ, ഇതിനോടകം നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞ പേശീവലിപ്പം അതുപോലെ നിലനിർത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇത്.

ഡയറ്റ്

ബോഡി ബിൽഡിങ്ങ് ചെയ്യുന്നവർ നാരങ്ങ കഴിക്കാമോ ?

നാരങ്ങ പോലുള്ള സിട്രസ് ഫലങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഏറെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് കോശങ്ങളിലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നശിച്ചുപോവാതെ കാക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ജലീകരണത്തിനും അത് ഉപകരിക്കുന്നു.

വിശദമായ വർക്ക് ഔട്ട് സെഷൻ വീഡിയോകൾ