ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില 'കുക്കിംഗ് ടിപ്‌സ്'...

First Published May 12, 2020, 10:49 PM IST

ലോക്ഡൗണ്‍ ആയതോടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനാണ് എല്ലാവരുടേയും ശ്രമം. എന്നാല്‍ എല്ലായ്‌പോഴും അടുക്കളയില്‍ തന്നെ സമയം ചിലവിടുന്നത് ജോലിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രയാസകരവുമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ഈ അവസരത്തില്‍ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ സ്‌പെഷ്യലായി ചില 'കുക്കിംഗ് ടിപ്‌സ്' പരീക്ഷിച്ചാലോ?