ക്യാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള്‍...

First Published Apr 29, 2020, 2:50 PM IST


മാറിയ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും തെറ്റായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളുമാണ് ക്യാന്‍സറിന് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പോലും പറയുന്നത്. നമ്മള്‍ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍, പതുക്കെ ക്യാന്‍സര്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകുന്നുവെന്ന കാര്യം അധികം ആര്‍ക്കും അറിയില്ല. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.