ചുണ്ടുകൾ വരണ്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ടോ...? വീട്ടിലുണ്ട് പരിഹാരം

First Published Mar 22, 2021, 2:04 PM IST

ചുണ്ടുകൾ വരണ്ട് പൊട്ടുന്നത് ഇന്ന് പലരേയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. തണുപ്പ് കാലത്താണ് ഇത് കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത്. ചില സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കളിൽ ചുണ്ടുകൾ ഇരുണ്ടതാക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കാം. ചുണ്ടുകൾ വരണ്ട് പൊട്ടുന്നത് തടയാൻ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുകയും വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക. ചുണ്ടുകൾ വരണ്ട് പൊട്ടുന്നത് തടയാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന അഞ്ച് പൊടിക്കെെകളെ കുറിച്ചാണ് താഴേ പറയുന്നത്...