മണിയാശാന്‍റെ നെഹ്റു ജന്മദിനാശംസ; കാണാം ട്രോളുകള്‍

First Published 15, Nov 2019, 10:57 AM

ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജന്മദിനം നമ്മള്‍ ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ 130 ജന്മദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞത് 'നെഹ്റു അന്തരിച്ച ദിവസമാണിന്ന്. ഇതൊരു സുദിനമാണ്' എന്നായിരുന്നു. സ്ഥിരമായി 'വികട സരസ്വതിയെ ഉപാസിക്കുന്ന' മന്ത്രിയദ്ദേഹം പിന്നീട് പതിവുപോലെ ഖേദ പ്രകടനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഉത്തരവാദിത്വ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉത്തരവാദിത്വരഹിതമായി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണെങ്കില്‍ ജനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭരണത്തോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുമെന്നത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പ്രവചനം അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ട്രോളന്മാര്‍ എം എം മണിയെ വെറുതേ വിടുന്നില്ല. കാണാം മണിയാശാന്‍ നെഹ്റു ട്രോളുകള്‍...
 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Aman Rono Aman, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Aman Rono Aman, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jijin J Kumar, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jijin J Kumar, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  praveen pravi, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: praveen pravi, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Rohith Nair‎. ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rohith Nair‎. ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ,Shakir Jamal, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ,Shakir Jamal, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shakir Jama ,ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shakir Jama ,ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Sreenath Kottappuram, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sreenath Kottappuram, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vigith Viswam‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vigith Viswam‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ചന്ദ്ര ബോസ്, ട്രോള്‍ മലയാളം.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ചന്ദ്ര ബോസ്, ട്രോള്‍ മലയാളം.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Aädith VP, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Aädith VP, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Anandu Kaimal, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anandu Kaimal, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  , Ranju Ravi‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: , Ranju Ravi‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  സത്യം വിളിച്ചുപറയാനുള്ളതാണ്‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: സത്യം വിളിച്ചുപറയാനുള്ളതാണ്‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

loader