ഇടുക്കി മയിലാടുംപാറയിലെ 'നിധി' കേരള ചരിത്രം തിരുത്തുമോ ?

First Published 23, May 2020, 3:26 PM

കേരളത്തില്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇരുണ്ടയുഗം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കാലങ്ങളായി ചില ചരിത്രഗവേഷകര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അത് ഗവേഷണത്തിന്‍റെ പോരായ്മയാണെന്നാണ് പുതിയ ചില കണ്ടെത്തലുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഇടുക്കിയിലെ ചെല്ലാർകോവിൽ മയിലാടും പറയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ചില പുരാതന വസ്തുക്കള്‍, ഇടുക്കിയില്‍ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തോളം പഴക്കമുള്ള സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നതിന് തെളിവാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ചെല്ലാർകോവിൽ മൈലാടുംപാറയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെടുത്ത നന്നങ്ങാടികൾക്ക് സിന്ധു നദീതട സംസ്ക്കാര കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. നെടുംങ്കണ്ടം പുരാവസ്തു ചരിത്ര സംരക്ഷണ സമിതി ഗവേഷകൻ രാജീവ് പുലിയൂരിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഭിച്ചവസ്തുക്കൾക്ക് ചരിത്ര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 
 

<p>ഇടുക്കി , ചെല്ലാർ കോവിൽ മയിലാടുംപാറയിൽ നിന്ന് നന്നങ്ങാടികളുടെ വിപുലശേഖരമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.&nbsp;</p>

ഇടുക്കി , ചെല്ലാർ കോവിൽ മയിലാടുംപാറയിൽ നിന്ന് നന്നങ്ങാടികളുടെ വിപുലശേഖരമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 

<p>കണ്ടെത്തിയ നന്നങ്ങാടികളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ - സിന്ധു നദീതട നാഗരീകതയിലെ രാജാക്കൻമാർ ധരിച്ചിരുന്ന കൊത്തുപണിയുള്ള ആഭരണങ്ങളാണെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍.&nbsp;</p>

കണ്ടെത്തിയ നന്നങ്ങാടികളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ - സിന്ധു നദീതട നാഗരീകതയിലെ രാജാക്കൻമാർ ധരിച്ചിരുന്ന കൊത്തുപണിയുള്ള ആഭരണങ്ങളാണെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. 

<p>എന്നാല്‍ ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്.&nbsp;</p>

എന്നാല്‍ ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. 

<p>എച്ച്ഡ് കാർണേലിയം ബീഡ്സ് (Etched carnelian beads) ആഭരണങ്ങളാണ് മൈലാടുംപാറ നന്നങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.&nbsp;</p>

എച്ച്ഡ് കാർണേലിയം ബീഡ്സ് (Etched carnelian beads) ആഭരണങ്ങളാണ് മൈലാടുംപാറ നന്നങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

<p>ലാവാ കല്ലുകൾ , അല്ലങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി അത് ലാവയാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിന്‍റെ പ്രോസസിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് അതീവ സങ്കീർണ്ണ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവയാണീ ആഭരണങ്ങളിലെ കൊത്തുപണികളുള്ള മുത്തുകൾ.</p>

ലാവാ കല്ലുകൾ , അല്ലങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി അത് ലാവയാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിന്‍റെ പ്രോസസിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് അതീവ സങ്കീർണ്ണ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവയാണീ ആഭരണങ്ങളിലെ കൊത്തുപണികളുള്ള മുത്തുകൾ.

<p>ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലെ അതിസങ്കീർണ്ണ നിർമ്മാണ നിഗൂഡതകളെ നീക്കുന്നതിന് ഗവേഷകരെ ഈ കണ്ടെത്തൽ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.&nbsp;</p>

ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലെ അതിസങ്കീർണ്ണ നിർമ്മാണ നിഗൂഡതകളെ നീക്കുന്നതിന് ഗവേഷകരെ ഈ കണ്ടെത്തൽ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. 

<p>ഈ ആഭരണങ്ങളിലെ മുത്തുകളുടെ ആകൃതിയിൽ നിന്നും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും സൂചനകളും കണ്ടെത്താമെന്ന് കരുതുന്നു.&nbsp;</p>

ഈ ആഭരണങ്ങളിലെ മുത്തുകളുടെ ആകൃതിയിൽ നിന്നും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും സൂചനകളും കണ്ടെത്താമെന്ന് കരുതുന്നു. 

<p>കൂടാതെ ഇവയോടൊപ്പം ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ, എല്ലിൻ കഷണങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങളുടെ ദ്രവിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചെറു പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>

കൂടാതെ ഇവയോടൊപ്പം ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ, എല്ലിൻ കഷണങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങളുടെ ദ്രവിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചെറു പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

<p>ജില്ലയിലാദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം വിപുലമായ നന്നങ്ങാടികളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തുന്നത്. &nbsp;</p>

ജില്ലയിലാദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം വിപുലമായ നന്നങ്ങാടികളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തുന്നത്.  

<p>ചെമ്പകപ്പാറക്ക് സമീപവും തെട്ടടുത്ത നാളിൽ നന്നങ്ങാടികളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.</p>

ചെമ്പകപ്പാറക്ക് സമീപവും തെട്ടടുത്ത നാളിൽ നന്നങ്ങാടികളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

<p>ആർക്കിയോളജിക്കൽ വാല്യു പ്രകാരം ഇവക്ക് കോടികൾ വിലമതിച്ചേക്കാം.</p>

ആർക്കിയോളജിക്കൽ വാല്യു പ്രകാരം ഇവക്ക് കോടികൾ വിലമതിച്ചേക്കാം.

<p>ചെല്ലാർകോവിൽ മയിലാടുംപാറ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കമ്പിയിൽ ബിനോയിയുടെ പുരയിടത്തിൽ മീൻ വളർത്തലിനായി &nbsp;ജലസംഭരണിയൊരുക്കാനായി ജെ.സി.ബി ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് 2 ഭീമൻ നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയത്. കൂടെ രണ്ട് ചെറു കുടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.&nbsp;</p>

ചെല്ലാർകോവിൽ മയിലാടുംപാറ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കമ്പിയിൽ ബിനോയിയുടെ പുരയിടത്തിൽ മീൻ വളർത്തലിനായി  ജലസംഭരണിയൊരുക്കാനായി ജെ.സി.ബി ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് 2 ഭീമൻ നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയത്. കൂടെ രണ്ട് ചെറു കുടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

<p>ഈ നന്നങ്ങാടികളില്‍ എല്ലിന്‍കഷണങ്ങള്‍, ചെറുപാത്രങ്ങള്‍, ധാന്യങ്ങളുടെ ദ്രവിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങള്‍, ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങള്‍, വിലയേറിയ ആഭരാണവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.&nbsp;</p>

ഈ നന്നങ്ങാടികളില്‍ എല്ലിന്‍കഷണങ്ങള്‍, ചെറുപാത്രങ്ങള്‍, ധാന്യങ്ങളുടെ ദ്രവിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങള്‍, ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങള്‍, വിലയേറിയ ആഭരാണവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 

<p><br />
മൃതദേഹങ്ങള്‍ അടക്കംചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയ മണ്‍പാത്രം (ഒരുതരം ശവക്കല്ലറ) ആണു നന്നങ്ങാടി. &nbsp;ഗ്രാമ്യമായി ഇത് -ചാറ - എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.&nbsp;</p>


മൃതദേഹങ്ങള്‍ അടക്കംചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയ മണ്‍പാത്രം (ഒരുതരം ശവക്കല്ലറ) ആണു നന്നങ്ങാടി.  ഗ്രാമ്യമായി ഇത് -ചാറ - എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 

<p><br />
ഇവയുടെ കാലപ്പഴക്കം 2500 വർഷങ്ങള്‍ അതായത് &nbsp;BC 500-1500 കാലഘട്ടത്തിലോ ആകാമെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലെ കൃത്യമായ കാലം തെളിയിക്കാന്‍ പറ്റൂ.</p>


ഇവയുടെ കാലപ്പഴക്കം 2500 വർഷങ്ങള്‍ അതായത്  BC 500-1500 കാലഘട്ടത്തിലോ ആകാമെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലെ കൃത്യമായ കാലം തെളിയിക്കാന്‍ പറ്റൂ.

undefined

loader