ദിവസം 22 കോടി വച്ച് സംഭാവന ചെയ്ത അസിം പ്രേംജി; ഇവർ കോടീശ്വരന്മാരിലെ മനുഷ്യസ്നേഹികള്‍

First Published 13, Nov 2020, 8:32 PM

ഏഷ്യയിലെ തന്നെ അതിസമ്പന്നന്മാരുടെ പട്ടികയെടുത്താല്‍ അതില്‍ ഇന്ത്യക്കാരേറെയാണ്. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തെ അതിസമ്പന്നന്മാരിൽ ഏറ്റവും മനുഷ്യസ്നേഹിയായ മനുഷ്യനാര് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഉത്തരമാണ് അസിം പ്രേംജി. ഐടി മേജർ വിപ്രോയുടെ ഈ മുന്നണി പോരാളി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പലവിധ സേവനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സംഭാവനയായി കൊടുത്തത് 7904 കോടിയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ധനികരിലെ മനുഷ്യസ്നേഹികള്‍....

<p><strong>ദിവസം 22 കോടി വച്ച് സംഭാവന</strong><br />
കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പലവിധ സേവനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സംഭാവനയായി അസിം പ്രേംജി നല്‍കിയത് 7904 കോടിയാണ്. അതായത് ദിവസത്തില്‍ കണക്കാക്കിയാല്‍ ഒരു ദിവസം ദിവസം 22 കോടി രൂപയായിരുന്നു ശരാശരി സംഭാവന.</p>

ദിവസം 22 കോടി വച്ച് സംഭാവന
കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പലവിധ സേവനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സംഭാവനയായി അസിം പ്രേംജി നല്‍കിയത് 7904 കോടിയാണ്. അതായത് ദിവസത്തില്‍ കണക്കാക്കിയാല്‍ ഒരു ദിവസം ദിവസം 22 കോടി രൂപയായിരുന്നു ശരാശരി സംഭാവന.

<p><strong>രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സിവ് നാഡാര്‍</strong></p>

<p>എച്ച്സിഎ. ടെക്നോളജീസിന്റെ ശിവ് നഡാറാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഹുറുൺ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ശിവ് നഡാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 795 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് അധികമാണ് അസിം പ്രേംജി ചെലവാക്കിയത്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ശിവ് നഡാർ 826 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. 2017-18 വർഷത്തിൽ 426 കോടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന.</p>

രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സിവ് നാഡാര്‍

എച്ച്സിഎ. ടെക്നോളജീസിന്റെ ശിവ് നഡാറാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഹുറുൺ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ശിവ് നഡാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 795 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് അധികമാണ് അസിം പ്രേംജി ചെലവാക്കിയത്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ശിവ് നഡാർ 826 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. 2017-18 വർഷത്തിൽ 426 കോടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന.

<p><strong>മുകേഷ് അംബാനിയിലെ നന്മ</strong><br />
രാജ്യത്തെ, എന്തിന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വലിയ ധനികനായ സാക്ഷാൽ മുകേഷ് അംബാനിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഫോർബ്സിന്റെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള അംബാനി സഹായമായി നൽകിയത് 458 കോടിയാണ്.&nbsp;</p>

മുകേഷ് അംബാനിയിലെ നന്മ
രാജ്യത്തെ, എന്തിന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വലിയ ധനികനായ സാക്ഷാൽ മുകേഷ് അംബാനിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഫോർബ്സിന്റെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള അംബാനി സഹായമായി നൽകിയത് 458 കോടിയാണ്. 

<p><strong>കുമാർ മംഗളം ബിർള</strong><br />
ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനായ കുമാർ മംഗളം ബിർളയാണ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

കുമാർ മംഗളം ബിർള
ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനായ കുമാർ മംഗളം ബിർളയാണ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 
 

<p><strong>വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പും മുന്നില്‍</strong></p>

<p>വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ അനിൽ അഗർവാൾ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.</p>

വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പും മുന്നില്‍

വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ അനിൽ അഗർവാൾ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.

<p><strong>സേവനത്തിന് ഇന്‍ഫോസിസും</strong><br />
ഇൻഫോസിസിന്റെ മൂന്ന് സഹസ്ഥാപകരും പട്ടികയിലുണ്ട്. നന്ദൻ നിലേകനി (159 കോടി രൂപ), എസ് ഗോപാൽകൃഷ്ണൻ (50 കോടി രൂപ), എസ് ഡി ഷിബുലാൽ (32 കോടി രൂപ)&nbsp;</p>

സേവനത്തിന് ഇന്‍ഫോസിസും
ഇൻഫോസിസിന്റെ മൂന്ന് സഹസ്ഥാപകരും പട്ടികയിലുണ്ട്. നന്ദൻ നിലേകനി (159 കോടി രൂപ), എസ് ഗോപാൽകൃഷ്ണൻ (50 കോടി രൂപ), എസ് ഡി ഷിബുലാൽ (32 കോടി രൂപ) 

<p><strong>10 കോടിയിലേറെ സംഭാവന നല്‍കിയവര്‍</strong></p>

<p>കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പത്ത് കോടിയിലേറെ രൂപ സംഭാവനയായി നൽകിയവരുടെ എണ്ണം മുൻവർഷത്തെ 72 ൽ നിന്ന് 78 ആയി ഉയർന്നു. പട്ടികയിൽ എടിഇ ചന്ദ്ര ഫൗണ്ടേഷൻസിന്റെ അമിത് ചന്ദ്രയും അർചന ചന്ദ്രയും 27 കോടി സംഭാവന നൽകി ഇടംപിടിച്ചു. പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർമാർ എന്ന നേട്ടവും ഇവർ സ്വന്തമാക്കി.</p>

10 കോടിയിലേറെ സംഭാവന നല്‍കിയവര്‍

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പത്ത് കോടിയിലേറെ രൂപ സംഭാവനയായി നൽകിയവരുടെ എണ്ണം മുൻവർഷത്തെ 72 ൽ നിന്ന് 78 ആയി ഉയർന്നു. പട്ടികയിൽ എടിഇ ചന്ദ്ര ഫൗണ്ടേഷൻസിന്റെ അമിത് ചന്ദ്രയും അർചന ചന്ദ്രയും 27 കോടി സംഭാവന നൽകി ഇടംപിടിച്ചു. പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർമാർ എന്ന നേട്ടവും ഇവർ സ്വന്തമാക്കി.

loader