അയന്ന കാരിംഗ്ടൺ എന്ന 17കാരി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി. അയന്ന ശരിക്കുമൊന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം പിശാചിന്റെത് പോലെയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അയന്നയ്ക്ക് തോന്നി. 24ാം ആഴ്ച്ചത്തെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച് കാണാനായത്. 

ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോയെന്ന് അയന്ന ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇതിന് ടെൻഷനടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. വളരെ ആരോ​ഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ  അയന്നയോട് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ഒരിക്കൽ കൂടി കാണണമെന്ന് അയന്ന ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു.

ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടർ വയറ്റിന് മുകളിൽ ഡോപ്ലർ വയ്ക്കുകയും ആ നിമിഷം കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണാനായെന്ന് അയന്ന പറയുന്നു. സ്കാൻ കോപ്പിയുടെ ഫോട്ടോകൾ അയന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യുഎസിലാണ് സംഭവം. കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന വികൃതികൾ സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വാദിക്കുകയാണെന്ന് അയന്ന പറഞ്ഞു.