ദില്ലി: ക്ഷമയും അച്ചടക്കവും സഹകരണവും ജാ​ഗ്രതയുമുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കേന്ദ്ര ​ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര തോമറിനയച്ച കത്തിലാണ് മോദിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ 'ധീര യോദ്ധാക്കൾ' എന്നാണ് മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ. 

രാജ്യം വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും മോദി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് കൊവിഡിനെതിരെ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷമയോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും ജാ​ഗ്രതയോടെയും കൂടി കൊറോണയെന്ന മഹാമാരിയെ തുരത്തിയോടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി കത്തിൽ പറഞ്ഞു. ​ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാധ്യമം പഞ്ചായത്താണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ താക്കോൽ സുസ്ഥിരമായ ​ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.