തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമ്മൽ NR-162 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 30 രൂപയാണ്.

60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വീതമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs. 6,000,000/- [60 ലക്ഷം]

ND 222441

സമാശ്വാസ സമ്മാനം- Rs. 8,000/- 

NA 222441 NB 222441 NC 222441 NE 222441 NF 222441 NG 222441 NH 222441 NJ 222441 NK 222441 NL 222441 NM 222441 

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs.500,000/- [5 ലക്ഷം]

NG 229719

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs.100,000/- [ഒരു ലക്ഷം]

NA 699300 NB 627669 NC 849567 ND 314235 NE 235889 NF 336384 NG 864019 NH 891222 NJ 237205 NK 531418 NL 406280 NM 659721

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-

3000  3696  3766  3858  4833  5101  5113  7731  7742  7751  7926  9233

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-

3890 3693 2233 5721 2661 6629 5773 1456 0874 5391 3928

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 500/- 

0112  0190  0212  0261  0369  0623  0860  0938  1459  1471  1834  2158  2190  2261  2432  2552  2690  2810  2818  3029  3058  3203  3302  3304  3403  3682  4119  4183  4240  4313  4488  4989  4994  5748  5976  6191  6254  6284  6403  6411  6673  6884  7037  7249  7295  7404  7455  7462  7648  7955  8168  8307  8569  8621  8625  8975  9357  9445  9755  9897

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 100/- 

0091 0159 0354 0776 0880 0882 0978 1151 1213 1344 1368 1398 1410 1458 1784 1791 1988 2079 2219 2325 2593 2657 2751 2835 2851 3043 3182 3225 3238 3245 3347 3369 3397 3418 3613 3673 3920 3963 4022 4057 4076 4078 4118 4212 4222 4380 4413 4628 4817 4880 5169 5177 5376 5406 5432 5438 5723 5797 5817 5866 6117 6291 6536 6662 6736 6837 6839 6902 6924 6929 7014 7050 7162 7187 7190 7270 7384 7422 7463 7503 7710 7728 7732 7808 7895 7899 8079 8196 8347 8459 8491 8651 8673 8736 9004 9086 9177 9237 9289 9306 9407 9537 9585 9776 9802 9825 9841 9866

കൂടുതല്‍ ലോട്ടറി ഫലങ്ങള്‍ അറിയാം;

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-305 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം

അക്ഷയ എകെ-434 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം

സ്ത്രീ ശക്തി SS-198 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

വിൻ വിൻ W-553 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

പൗര്‍ണമി RN-431 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ KR-436 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നും രണ്ടും സമ്മാനം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നെടുത്ത ടിക്കറ്റിന്

നിര്‍മല്‍ NR-161 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂ