തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ പൗര്‍ണമി RN-430 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന പൗര്‍ണമി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം(Rs. 70,00,000/-)

RT 828299

സമാശ്വാസ സമ്മാനം

RN 828299,  RO 828299, RP 828299,  RR 828299, RS 828299,  RU 828299, RV 828299,  RW 828299, RX 828299,  RY 828299,  RZ 828299

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :500,000/- )

RX 267176

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs :200,000/- )

RY 892594

നാലാം സമ്മാനം(Rs. 5,000/- )

1512  1953  2758  3411  3709  4805  5419  5673  7642  7792  8063  8959  9176

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs. 2,000/- )

1383  2201  3539  5285  9797

ആറാം സമ്മാനം(Rs. 1,000/- )

0479  1219  1347  2231  2382  2481  3083  3650  4271  4531  5105  5532  5767  6779  6834  7613  7854  7867  8570  8596  9091  9490  9547  9611  9612  9748

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 500/- )

0039  0063  0068  0605  0975  1118  1155  2081  2630  3175  3562  3761  3815  3888  3941  4038  4155  4525  4706  4835  5015  5356  5513  5933  6199  6213  6788  7091  7141  7262  7289  7339  7469  7723  8122  8468  8567  8871  9035  9259

എട്ടാം സമ്മാനം(Rs. 100/- )

0025  0104  0183  0394  0460  0588  0813  0907  0929  0964  1013  1076  1471  1525  1612  1646  2005  2026  2040  2041  2193  2206  2424  2450  2493  2513  2515  2562  2576  2798  2884  2889  2942  3179  3267  3289  3323  3388  3661  3663  3728  3750  3763  3998  4082  4115  4158  4263  4386  4607  4642  4675  4713  4806  4858  4860  4895  5013  5037  5160  5270  5566  5655  5777  5782  5852  5904  6044  6424  6481  6490  6554  6582  6629  6638  6645  6678  6697  6782  6836  7027  7123  7190  7227  7249  7376  7383  7443  7572  7587  7672  7747  7758  7809  7852  7865  7929  7937  8056  8243  8376  8439  8670  8829  8848  9055  9208  9705  9903  9991

Read Also: കാരുണ്യ KR-435 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി

നിര്‍മല്‍ NR-160 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-303 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം

അക്ഷയ AK-432 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം