തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ KR-435 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 50 രൂപയാണ്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs. 1,00,00,000/-

KO 589235

സമാശ്വാസ സമ്മാനം- Rs. 8,000/- 

KM 589235 KP 589235 KS 589235 KT 589235 KU 589235 KW 589235 KX 589235 KY 589235 KZ 589235

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-

KS 121689

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-

KM 686675 KO 168760 KP 453539 KS 422863 KT 234755 KU 355455 KW 577659 KX 634315 KY 295704 KZ 200252

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-

0191  0432  2191  2204  2364  2476  2610  3676  3692  4095  4250  4533  5213  6078  7140  7313  7769  7800  8069  8642  9194

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-

0286  0695  2686  4568  6931  7570  8808  8850  8928  9989

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/- 

0002  0019  0328  0420  0536  0548  0806  1052  1262  1718  1897  2498  2524  3221  3457  3807  4102  4297  4835  4885  5275  5389  5423  5760  5919  6831  7232 7387  7802  7977  8005  8138  8460  8513  8639  8944  9092  9168  9323  9369  9873

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/- 

0305  0711  0762  1200  1204  1346  1348  1420  1514  1524  1624  1727  1802  1866  1894  2649  2862  2936  3010  3027  3603  3913  4011  4026  4210  4477  4589 4762 4829  4866  4967  5034  5127  5315  5601  5625  5742  5769  5780  5886  5928  5954  6038  6147  6222  6245  6280  6667  6710  6785  6854  7012  7059  7095  7225 7310  7482  7577  7586  7691  7913  7920  8110  8144  8199  8219  8366  8483  8631  8649  8673  8683  9120  9408  9501  9590  9599  9650  9819  9832  9962

എട്ടാം സമ്മാനം-  Rs. 100/-
 
0140  0262  0294  0301  0309  0378  0380  0464  0501  0526  0811  0813  1152  1300  1508  1526  1629  1875  1893  1940  2024  2183  2255  2360  2530  2593  2715 2732 2929  3050  3176  3420  3490  3505  3555  3681  4039  4098  4203  4260  4298  4482  4628  4669  4698  4756  4844  4994  5097  5145  5207  5356  5387  5446  5534 5729  5806  5811  5854  5897  5914  6068  6082  6186  6299  6332  6342  6353  6383  6401  6411  6422  6497  6520  6737  6741  6743  6773  6818  6924  6942  7068 7092 7099  7179  7224  7311  7316  7333  7375  7390  7400  7530  7542  7708  7754  8172  8189  8242  8306  8313  8367  8388  8422  8479  8507  8515  8544  8865  8920 8924  8966  9017  9030  9147  9397  9433  9563  9926  9980  
  

കൂടുതല്‍ ലോട്ടറി ഫലം

കാരുണ്യ KR- 434 ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ

പൗര്‍ണമി RN-429 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

വിൻ വിൻ W-551 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

സ്ത്രീ ശക്തി SS-196 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം കണ്ണൂരിലെടുത്ത ടിക്കറ്റിന്

അക്ഷയ AK-432 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-303 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം

നിര്‍മല്‍ NR-160 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ