കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് മീഞ്ചന്തയില്‍ അമ്മയും മകനും ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. കോളിയൂർ സ്വദേശി വിജയ (32) ആശയ് (6) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയില്‍ നിന്നാണ് ആശയിന് ഷോക്കേറ്റത്. മകനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അമ്മ വിജയും മരിച്ചത്.