തൃശ്ശൂർ: എൽജെഡി- ജെഡിഎസ് ലയനകാര്യത്തിൽ‌‍‍ ഇന്ന് നടന്ന യോ​ഗത്തിലും തീരുമാനമായില്ല. തൃശൂരിൽ ചേർന്ന എൽജെഡി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ലയനകാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് പോയി ലയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് യോ​ഗത്തിലുയർന്ന പൊതുവികാരം.

ലയനം രാഷ്ട്രീയമായി ​ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് എൽജെഡിയിലെ വിലയിരുത്തൽ. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ലയിച്ചോട്ടെ എന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. 30 ന്ന് നടക്കുന്ന ദേശീയ കൗൺസിലിൽ പൊതുവികാരം അറിയിക്കാൻ ഇന്ന് നടന്ന യോ​ഗത്തിൽ ധാരണയായി. ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ  8 സീറ്റ് ചോദിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. 

Read Also: കൊവിഡ് വാക്സിൻ: രണ്ടാം ബാച്ചും കേരളത്തിലെത്തി...