കണ്ണൂർ: മതിലിടിഞ്ഞ് വീണ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി മരിച്ചു. കണ്ണൂർ അഞ്ചാംപീടികയിലാണ് സംഭവം. മയ്യിൽ കയരളം നെച്ചിക്കോത്ത് കാവിന് സമീപത്തെ കെ.രാമചന്ദ്രൻ (57) ആണ് മരിച്ചത്. നിർമ്മാണത്തിനിടെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് കല്ല് ദേഹത്ത് വീഴുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേർ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.