കാസർകോട്: കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിൽ  മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം ഇതുവരെ റദ്ദാക്കിയത് എട്ട്  ട്രെയിനുകൾ. തിരുവനന്തപുരം- നിസ്സാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം –മുംബൈ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്,  ഓഖ- എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ്, മുംബൈ- എറണാകുളം തുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയാണ് റദ്ദാക്കിയത്. 

കൊങ്കൺ വഴി പേകേണ്ട 14  ട്രെയിനുകൾ പാലക്കാട്  - പോതന്നൂർ റൂട്ടിൽ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.  മുംബൈയിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്കുളള  ട്രെയിനുകൾ സുറത് കല്ലിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുളള ട്രെയിനുകളെല്ലാം സുറത് കല്ലിൽ നിന്നാവും യാത്ര തുടങ്ങുക. മംഗലാപുരം – മുംബൈ പാതയിൽ നാല് ട്രെയിനുകളാണ് ഭാഗീകമായി റദ്ദാക്കിയത്.  മൈസൂർ പാതയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം കണ്ണൂർ - യശ്വന്ത്പുർ എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പടെ 10 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പാലക്കാട് റെയിൽവെ ഡിവിഷൻ അറിയിച്ചു.