ആലപ്പുഴ: 67-ാമത് നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആലപ്പുഴ ന​ഗരത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വളളംകളിയോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സാസ്‌കാരിക ഘോഷയാത്ര നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നഗരത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണ തേജ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ മാസം പത്തിനാണ് നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരം നടക്കുക.