ഇടുക്കി: അടിമാലി കുറത്തിക്കുടിയിൽ ചങ്ങാടം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ ഒമ്പത് പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. മൂന്ന് സ്ത്രീകളും അഞ്ച് കുട്ടികളും ഒരു പുരുഷനുമടക്കമുള്ള സംഘത്തെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പുഴ മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ചങ്ങാടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ പോവുകയും, കുട്ടിയെ രക്ഷപെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ചങ്ങാടം മറിയുകയായിരുന്നു. ആദിവാസി വന മേഖലയിൽ അപകടമുണ്ടായത്. നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവരേയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം.