തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ കൊളജ് ആശുപത്രിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കല്ലംപള്ളി സ്വദേശി ജോർജാണ് മരിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പേ വാർഡ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് വീണത്. ജോർജ്, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.