മുംബൈ: ഭവന വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കുറച്ചു. 6.70 ശതമാനമാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക്. 10 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിതെന്ന് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. 

പുതിയ പലിശ നിരക്കുകള്‍ മാര്‍ച്ച് അഞ്ച് മുതല്‍ നിലവില്‍ വരും. 75 ലക്ഷം ഡോളർ വരെ ഭവനവായ്പയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും. 75 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് പലിശനിരക്ക് 6.75% മുതൽ കണക്കാക്കുന്നു. ഈ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ 2021 മാർച്ച് 31 വരെ ലഭ്യമാകും.

ബാങ്കിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളല്ലാത്തവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹോംബയർമാർക്ക് ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘ഐമൊബൈൽ പേ’ വഴിയും തടസ്സരഹിതമായ രീതിയിൽ ഭവനവായ്പയ്ക്ക് ഡിജിറ്റലായി അപേക്ഷിക്കാം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് സേവനം ലഭിക്കും. വായ്പയുടെ തത്സമയ അനുമതി ഡിജിറ്റലായി സ്വീകരിക്കാനുളള സൗകര്യവും ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.