വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ തീര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ട അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങള്‍...

First Published 13, Sep 2020, 3:50 PM

വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ പല ഡയറ്റുകളും പരീക്ഷിച്ച് മടുത്തവരുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ കൃത്യമായ ഭക്ഷണശീലവും വ്യായാമവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും. മധുരവും ഫാറ്റും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്. വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ട അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ആണെന്ന് നോക്കാം.

<p>വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആദ്യം ഡയറ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഫാന്‍സി കോഫി. ബോട്ടില്‍ഡ് കോഫിയില്‍ കലോറിയും മധുരവും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് വണ്ണം കൂട്ടാം. അതിനാല്‍ അവ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം.</p>

വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആദ്യം ഡയറ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഫാന്‍സി കോഫി. ബോട്ടില്‍ഡ് കോഫിയില്‍ കലോറിയും മധുരവും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് വണ്ണം കൂട്ടാം. അതിനാല്‍ അവ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം.

<p>രണ്ടാമതായി മധുരം ചേര്‍ത്ത ഹോട്ട് ആന്‍ഡ്‌ കോള്‍ഡ്‌ സെറിലുകളും ഒഴിവാക്കാം. &nbsp;ഇവയില്‍ കലോറി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാല്‍ ഇവ ഭാരം കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏറേയാണ്.&nbsp;</p>

രണ്ടാമതായി മധുരം ചേര്‍ത്ത ഹോട്ട് ആന്‍ഡ്‌ കോള്‍ഡ്‌ സെറിലുകളും ഒഴിവാക്കാം.  ഇവയില്‍ കലോറി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാല്‍ ഇവ ഭാരം കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏറേയാണ്. 

<p>ഫ്രൈഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഡയറ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കലോറി ധാരാളം അടങ്ങിയതാണ് എണ്ണയില്‍ പൊരിച്ചു എടുക്കുന്ന ഇവ.&nbsp;</p>

ഫ്രൈഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഡയറ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കലോറി ധാരാളം അടങ്ങിയതാണ് എണ്ണയില്‍ പൊരിച്ചു എടുക്കുന്ന ഇവ. 

<p>മയോണീസ് ആണ് നാലാമതായി ഈ പട്ടികയില്‍ വരുന്നത്. ഫാറ്റും കലോറിയും മയോണീസില്‍ വളരെ കൂടുതലാണ്. രണ്ട്&nbsp;ടീസ്പൂണ്‍ മയോണീസില്‍ 22 ഗ്രാം ഫാറ്റും 198 &nbsp;കലോറിയുമുണ്ട്.&nbsp;</p>

മയോണീസ് ആണ് നാലാമതായി ഈ പട്ടികയില്‍ വരുന്നത്. ഫാറ്റും കലോറിയും മയോണീസില്‍ വളരെ കൂടുതലാണ്. രണ്ട് ടീസ്പൂണ്‍ മയോണീസില്‍ 22 ഗ്രാം ഫാറ്റും 198  കലോറിയുമുണ്ട്. 

<p>പിസ്സ റോള്‍ പോലെ&nbsp;പാക്കറ്റുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന‌ ഫ്രോസന്‍ സ്നാക്സും കലോറിയും ഫാറ്റും കൂടിയ ഭക്ഷണമാണ്. ഇവയും ഡയറ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

പിസ്സ റോള്‍ പോലെ പാക്കറ്റുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന‌ ഫ്രോസന്‍ സ്നാക്സും കലോറിയും ഫാറ്റും കൂടിയ ഭക്ഷണമാണ്. ഇവയും ഡയറ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക. 
 

loader