തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ​ഗ്രാമിന് ഇരുപത് രൂപയും പവന് 160 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ​ഗ്രാമിന്  3,525 രൂപയും പവന് 28,200 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 

ഇന്നലെ ​ഗ്രാമിന് 3,545 രൂപയും പവന് 28,360 രൂപയുമായിരുന്നു സ്വർണവില. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വര്‍ണത്തിന് ട്രോയ് ഔൺസിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,455.79 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.