തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-551 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 65 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം(Rs. 65,000,000/- )

WO 800754

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs. 8,000/- )

WN 800754,  WP 800754, WR 800754,  WS 800754, WT 800754,  WU 800754, WV 800754,  WW 800754, WX 800754,  WY 800754,  WZ 800754

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :1,000,000/- )

WV 361853

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs :100,000/- )

WN 506660,WO 511924 ,WP 314580 ,WR 867577 ,WS 968677 ,WT 153499 ,WU 962378 ,WV 467367 ,WW 247517 ,WX 739094 ,WY 844449 ,WZ 947882

നാലാം സമ്മാനം(Rs. 5,000/- )

0370  1349  1897  2463  2742  3630  3701  4361  4857  5995  6584  7542

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs. 1,000/- )

0270  0650  0688  0950  1294  1420  1442  1751  1954  2125  2489  2679  2897  3218  3302  3774  3971  4339  4772  4867  5601  6123  6174  6478  7993  8019  8508 

9424  9746  9827

ആറാം സമ്മാനം(Rs. 500/-)

0023  0113  0236  0262  0401  0780  0929  1077  1276  1516  1620  2832  2986  3080  3123  3125  3230  3642  3935 

4272  4333  4343  4442  4463  4519  4542  4548  4844938  5170  5240  5271  5292  5928  6229  6292  

6500  6593  6756  6845  7241  7262  7369  7486  7658  7781  7906  8038  8420  8436  8450  8803  8943  8989  9333  9390  9443  9691  9937  9951

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 100/-)

6097  3026  8687  3649  7114  7862  0532  7878  6289  8487  9563  3039  5915  8437  7229  6007  0818  2469  

9599  0159  8076  3044  7133  2112  4853  0055  4311  3436  9049  6077  5237  1946  4839


Read Also: ക്രിസ്തുമസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ്; 12 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..

ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? പന്ത്രണ്ട് കോടിയുടെ ഭാഗ്യം വയനാട് സ്വദേശിക്ക്

പൗര്‍ണമി RN-429 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ KR- 434 ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ

കാരുണ്യ KR-434 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി