ബിഗ് ബോസില്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ ആരൊക്കെ? ഫുക്രു പറയുന്നു, വീഡിയോ

ബിഗ് ബോസില്‍ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ട മത്സരാര്‍ഥിയായിരുന്നു ഫുക്രു. വീട്ടിലുള്ളവര്‍ക്കും ഫുക്രുവിനോട് പ്രത്യേക സ്‌നേഹമായിരുന്നു. ബിഗ് ബോസില്‍ ആരൊക്കെയായിരുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാര്‍ഥികളെന്ന് തുറന്നു പറയുകയാണ് ഫുക്രു എന്ന കൃഷ്ണ ജീവ്. 

Video Top Stories