ഉറിയില്‍ രാജ്യത്തിനായി ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ സൈനികന്റെ വീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സൂര്യബ്രിന്ദയിലെ സാഗര്‍ ദ്വീപിലാണ് ബിശ്വജിത്ത് ഗൊരോയിയുടെ വീട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ എന്താണ് ഇപ്പോള്‍ അവസ്ഥ ? രാജ്യത്തിനായി ജീവന്‍ ത്യജിച്ച സൈനികന് അര്‍ഹിച്ച അംഗീകാരം ലഭിച്ചൊ . ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ അവിടേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര കാണം
 

Video Top Stories