കൊവിഡ് ചികിത്സക്ക് കൊളള ഫീസ് ഇടാക്കിയ ആശുപത്രിക്ക് എതിരെ കേസ്

കൊവിഡ് ചികിത്സക്ക് കൊളള ഫീസ് ഇടാക്കിയ ആശുപത്രിക്ക് എതിരെ കേസ് .ആലുവ അന്‍വര്‍ മെമ്മോറിയില്‍ ആശുപത്രിക്ക് എതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു

Video Top Stories