മറഡോണയെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അർജന്റീനക്കാരനായ ഒരാൾ!

<p>മറഡോണയുടെ മരണം ഫുട്‍ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വേദനയാണ്. പക്ഷേ കോഴിക്കോട് കടലുണ്ടിയിലെ പ്രദീപ് കുമാറിന് ഈ മരണം താങ്ങാനാകുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്</p>
Dec 4, 2020, 10:56 AM IST

മറഡോണയുടെ മരണം ഫുട്‍ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വേദനയാണ്. പക്ഷേ കോഴിക്കോട് കടലുണ്ടിയിലെ പ്രദീപ് കുമാറിന് ഈ മരണം താങ്ങാനാകുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് 

Video Top Stories