യുട്യൂബ് കണ്ട് പഠിച്ച് ഇന്‍കുബേറ്ററുണ്ടാക്കിയ നീലേശ്വരത്തെ 10 വയസ്സുകാരന്‍

നീലേശ്വരത്തെ പത്തുവയസ്സുകാരന്‍ അഹമ്മദ് ഇര്‍ഫാന്‍ മുട്ട വിരിയിക്കാന്‍ ഒരു നാടന്‍ ഇന്‍കുബേറ്റര്‍ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി . കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍

Video Top Stories