ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സര്‍വ്വകലാശാല സിപിഎമ്മിന്റെ സ്വന്തം ഗുരുകുലമോ ?

എം ബി രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല പല പാര്‍ട്ടിബന്ധുക്കളും പിന്‍വാതിലിലൂടെ കയറിപ്പറ്റിയ സര്‍വ്വകലാശാലയാണിത്.. കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍

Video Top Stories