കണ്ണൂര്‍ മയ്യിലെ ജയന്റെ അവശ്യസര്‍വീസ്, കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍..

കണ്ണൂര്‍ മയ്യിലെ ജയന്‍. കൊവിഡ് കാലത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ആംബുലന്‍സുകള്‍ക്കും ജയന്റെ വക സര്‍വ്വീസ് ഫ്രീ. കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍..
 

Video Top Stories