ചികില്‍സാവീഴ്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പൊതുജനത്തിനോ?

കൊവിഡ് കാലത്ത് ആള്‍ക്കുട്ടസമരം ചെയ്ത് എന്ത് പാഠമാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കുന്നത്.കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍
 

Video Top Stories