ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫിസിലേക്ക് പോകുന്നത് പഴയ സൈക്കിളില്‍


കോടഞ്ചേരിക്കാരുടെ പ്രസിഡന്‍റിന്  ഇതെന്ത് പറ്റി?കാറോടിക്കാന്‍ വരുമാനമില്ലാത്ത പഞ്ചായത്തോ.കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍

Video Top Stories