മന്ത്രി ഇപി ജയരാജൻ വിവാദ വിഷയങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു

രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ ചൂട് പിടിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷവും,പ്രതിരോധിച്ച് ഇടത് മുന്നണി നേതാക്കളും രം​ഗത്തുണ്ട്. മന്ത്രി ഇപി ജയരാജനും സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധിച്ച് സജീവമായി രം​ഗത്തുണ്ട്.  ഇപി ജയരാജന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണാം, കേൾക്കാം.
 

Video Top Stories