ഓണത്തിന് പുതിയ ആല്‍ബം: ഹിറ്റ് മെലഡികളുടെ കൂട്ടുകാരന്‍ ഹരിശങ്കര്‍ പറയുന്നു...

തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ഗായകനാണ് ഹരിശങ്കര്‍. ഓണത്തിന് തന്റെ പുതിയ ആല്‍ബം ഇറക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഹരിശങ്കര്‍. ഓണവിശേഷങ്ങളുമായി ഹരിശങ്കര്‍ നമസ്‌തേ കേരളത്തില്‍...
 

Video Top Stories