ഡബ്ല്യൂസിസി മലയാളിയില്‍ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് വിധു വിന്‍സെന്റ് പറയുന്നു

'വെള്ളിത്തിരയില്‍ മാത്രം കണ്ടവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പൊതു ജനം അറിഞ്ഞത് ഡബ്ല്യൂസിസി വന്നപ്പോഴാണ് 'പൊളിറ്റിക്കല്‍ കറക്ടനസും, മലയാളിയും, സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തയും സംവിധായിക വിധു വിന്‍സെന്റ് സംസാരിക്കുന്നു

Video Top Stories